Rydym wedi mabwysiadu’r Drwydded Llywodraeth Agored: datblygwyr – unrhyw syniadau?

Gall datblygwyr a dinasyddion sydd am greu ‘apps’ defnyddiol i wella bywydau pobl, gyrchu a defnyddio data ar wefan Cyngor Sir Fynwy.

Mae  telerau trwyddedu ein gwefan wedi newid i Drwyddedu Llywodraeth Agored. Sir Fynwy yw’r cyngor cyntaf yng Nghymru i wneud hyn.

Mae hyn yn golygu y gall unrhyw un ddefnyddio’r wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Fynwy. Mae pobl yn rhydd i:

• gopïo, cyhoeddi, dosbarthu a throsglwyddo’r wybodaeth;
• addasu’r wybodaeth;
• datblygu’r wybodaeth mewn ffordd fasnachol er enghraifft, drwy ei chyfuno â gwybodaeth arall, neu ei chynnwys yn eich cynnyrch neu gymhwysiad eich hun.

Bydd datblygwyr a phartïon eraill ar draws y byd sydd â diddordeb, yn medru defnyddio’r data sydd ar gael ar wefan y cyngor am ddim i greu cymwysiadau sydd o werth dinesig ac yn medru gwella bywydau pobl.

Meddai’r Cynghorydd Bob Greenland, Aelod Cabinet dros gyfathrebu:

“Dyma ein cam cyntaf tuag at ddyfod yn awdurdod ‘data agored’ a’r awdurdod cyntaf yng Nghymru i gymryd y cam hwn.

Credwn y dylai gwybodaeth nad yw’n sensitif fod yn rhydd i’w defnyddio, a gan mai ein trethdalwyr sydd wedi talu am y data hwn, mae’n eiddo iddynt. Mae’r fath symudiad yn dangos cefnogaeth tuag at y gymuned fusnes technoleg a fyddai o bosib am ddefnyddio’r wybodaeth mewn cymwysiadau gwe. ”

Tim MacDermott, Rheolwr Gwasanaethau Cwsmeriaid y cyngor fu’n arwain y newid.

“Trwy sicrhau fod yr wybodaeth yn agored mae iddi ail bwrpas a daw yn fwy defnyddiol.

Mae data agored yn ein helpu gyda’n nod i fod yn gorff agored a thryloyw. Mae’n ddyddiau cynnar, felly nid yw’r data ar ein gwefan bob amser yn ymddangos mewn fformat cyfeillgar, rydym felly yn gwahodd y gymuned datblygu i nodi’r setiau data sydd o ddiddordeb iddynt hwy a rhoi gwybod i ni sut yr hoffent i ni gyflwyno’r wybodaeth honno.

Bydd cael syniad ynghylch y ffordd orau i gyflwyno gwybodaeth yn ein helpu i ddysgu sut i wneud yr wybodaeth yr ydym yn ei gyflwyno yn fwy defnyddiol.”

Datblygwyr: a fyddwch cystal â chynnig syniadau drwy roi sylwadau ar y blog hwn!

Mae telerau llawn y Drwydded Llywodraeth Agored ar http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s